Zawarcie umowy przeniesienia własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa Unimot Express Sp. z o.o. tytułem aportu wraz z umową objęcia akcji serii I

Zawarcie umowy przeniesienia własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa Unimot Express Sp. z o.o. tytułem aportu wraz z umową objęcia akcji serii I

Wersja PDF raportu