Raport kwartalny za III kwartał 2016

  • Raport nr:/
  • Data publikacji:14.11.2016 / 04:06

Zarząd Spółki UNIMOT S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r. wraz z danymi jednostkowymi i informacjami o działalności podmiotu dominującego.