Rynek LPG

W 2021 r. konsumpcja LPG ustabilizowała się.  Zgodnie z danymi POPiHN, konsumpcja gazu LPG w 2021 r. wyniosła 4,7 mln m3, co oznacza nieznaczny jej wzrost o 2,2% r/r. Był on mniejszy niż wzrost konsumpcji benzyn silnikowych co było wynikiem znacznie większego wzrostu cen autogazu niż benzyn.

Gaz płynny LPG w większości pochodzi z importu i w 2021 r. jego udział w zaopatrzeniu rynku wyniósł 85% (4 mln m3) – o 2,5 punkty procentowe więcej niż w roku poprzednim.

W następstwie sankcji nałożonych na Białoruś nastąpiły komplikacje z zakupami gazu z kierunku wschodniego. Można było zauważyć bardzo niestabilne dostawy z tego kierunku lub wręcz czasowe braki towaru Czynniki te miały wpływ na wzrost cen oraz marż w handlu hurtowym.

Branżowe organizacje i instytucje: