Andreas Golombek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

image

Absolwent Politechniki w Bielefeld. Po studiach pracował w firmie AEG (później Alstom i CEGELEC), gdzie odpowiadał za sprzedaż w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W 2002 r. objął stanowisko prezesa nowo założonej spółki CEGELEC w Polsce, której markę budował i prowadził do końca 2005 roku. W lutym 2006 roku objął stanowisko prezesa zarządu firmy Lurgi S. A. w Krakowie, odpowiadając za sprzedaż, dostawy, sprawy personalne i jakość. Grupa Lurgi w 2007 roku została przejęta przez Grupę Air Liquide, co skutkowało odpowiednim zwiększeniem zakresu obowiązków. Od stycznia 2010 r. stał się również członkiem Executive Team Grupy Lurgi, odpowiedzialnym za globalne zakupy i dostawy. Od 2012 roku powierzono mu dodatkowo także odpowiedzialność za realizację projektów w Air Liquide Engineering w obrębie Europy Centralnej i Wschodniej i krajach CIS
W 2015 roku Andreas Golombek założył firmę go&management GmbH S. K. Firma oferuje profesjonalne doradztwo dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, rafineryjnego i energetycznego obejmujące kwestie strategii, zarządzania i optymalizacji w procesie realizacji wysokobudżetowych projektów inwestycyjnych

Pan Andreas Golombek spełnia w stosunku do Spółki kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej określone w:

  • Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15.02.2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami Rady Nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej),
  • statucie Unimot S.A.,
  • „Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.
Powrót