Lidia Banach-Hoheker

Członek Rady Nadzorczej

image

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie Finansami, posiada kwalifikację ACCA. W latach 1998-2003 pełniła funkcję Dyrektora Finansowego w spółce Wincanton Polska sp. z o.o., a w kolejnych dwóch funkcję Dyrektora Finansowo-Administracyjnego w Wincanton Marqueset France S.A. w Paryżu. Następnie zasiadała w Zarządach spółek: Mikom Sp. z o.o. (spółka zależna Wydawnictwa Naukowego PWN S.A., w którym jednocześnie pełniła funkcję Dyrektora Kontroli Finansowej), Merlin.pl SA oraz Wydawnictwa Szkolnego PWN Sp. z o.o. (spółka z Grupy PWN). Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych w Grupie PWN w spółkach: Wydawnictwa Naukowego PWN SA, PZWL Wydawnictwa Lekarskiego Sp. z o.o. i Estate Sp. z o.o. Działalność tych podmiotów nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pani Lidia Banach-Hoheker nie ma powiązań (ekonomicznych, rodzinnych, innych) z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Pani Lidia Banach-Hoheker spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Członek Komitetu Audytu. Na podstawie złożonego oświadczenia Pani Lidia Banach-Hoheker jest niezależna od UNIMOT S.A. w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.