Piotr Prusakiewicz

Członek Rady Nadzorczej

image

Absolwent Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej (2000). W kolejnych latach ukończył Executive MBA w Międzynarodowym Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois (2004), studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim (2004) oraz studia podyplomowe z zakresu Zarządzania i Marketingu Szkoły Managerów Politechniki Szczecińskiej (2000).
W latach 2000-2011 Piotr Prusakiewicz był związany z Rafinerią Trzebinia S.A. (obecnie Grupa PKN Orlen), gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. produkcji oraz Członka Zarządu Spółki w latach 2006 – 2011. Następnie, w okresie 2012-2013, był Zastępcą Dyrektora Jednostki Biznesowej w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. (Grupa Veolia).
Ponadto, w latach 2006-2012 Piotr Prusakiewicz był Członkiem CEN WG24/TF FAME przy Europejskiej Organizacji Normalizacyjnej oraz Członkiem Podkomisji ds. Paliw Komitetu Technicznego nr 222 przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym (do 2013). Aktualnie członek Krajowej Izby Biopaliw, a także piastuje funkcję w Zarządzie Krajowej Izby Paliw Alternatywnych.
W roku 2012 Piotr Prusakiewicz założył firmę oferującą profesjonalne doradztwo dla przemysłu oleochemicznego, rafineryjnego, biopaliwowego i sektora gospodarki odpadami, obejmujące kwestie strategii, zarządzania i optymalizacji w prowadzonych procesach inwestycyjnych. Firma prowadzi również działalność handlową w segmencie oleochemicznym.

Pan Piotr Prusakiewicz spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Członek Komitetu Audytu. Na podstawie złożonego oświadczenia Piotr Prusakiewicz jest niezależny od Unimot S.A. w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pan Piotr Prusakiewicz jako członek Komitetu Audytu spełnia warunki określone w ustawie o biegłych rewidentach w zakresie posiadanych kompetencji. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent.